Värmeprovning

Rörugn, ES 14

Rörugn ES 14 används för bestämning av ask­halt och kimröks­halt enligt ISO 247, ISO 1408, ASTM D297 och ASTM D1603.

Instrument för bestämning av form­beständighet av plast i värme, 603/303 HDTM

Tinius Olsens provningsinstrument 603/303 HDTM används för bestämning av form­beständighet av plast i värme enligt ISO 75 (form­beständighet under belastning) eller ISO 306 (Vicat-provning).