Denna webbplats använder cookies för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du att dessa cookies placeras på din enhet.

Viktiga faktorer

Klimat

Polymermaterialen är på ett helt annat sätt än metaller känsliga för temperaturer i närheten av normal omgivningstemperatur.
En noggrann temperaturkontroll är därför nödvändig vid provning. Många polymermaterial, t ex cellmaterial, är känsliga för
fuktighet och då närmast den relativa luftfuktigheten. Kontroll av denna blir då nödvändig. Men det räcker inte att prova
i ett väldefinierat klimat. Materialet måste vara i jämvikt med omgivningsklimatet. Detta uppnår man genom konditionering,
som innebär att materialprovet förvaras i provningsklimatet så länge att det uppnår jämvikt med omgivningen.

Det vanligaste standardklimatet för konditionering och provning av plast och gummi är 23 ±2 °C och 50 ±5 % relativ
luftfuktighet (RF). Andra klimat tillämpas i speciella sammanhang. När kravet på klimatreglering är strängare minskas
toleranserna till ±1 °C och ±2 %RF.

Historia

Polymermaterial anpassar sig långsamt till förändringar. Ibland så långsamt att ”minnet” av tidigare tillstånd finns kvar
i materialet. Inte minst gäller det minnet av tillverkningsprocessen från råmaterial till produkt. Det måste man ha i
åtanke vid tolkning av provningsresultat.

Deformationshastighet

Det motstånd ett polymermaterial gör mot en pålagd deformation är ofta starkt beroende av deformations-
hastigheten. Om deformationen är mycket långsam kan materialet flyta som en vätska, nästan utan motstånd.
Om deformationen är mycket snabb reagerar många material elastiskt, d v s motkraften blir proportionell
mot deformationens storlek.

Provberedning

I provberedningsmomentet finns de största riskerna att artefakter, dvs från hanteringen härrörande defekter,
skall uppstå, så att provningen avspeglar provberedningen snarare än det provade objektet. Erfarenhet,
materialkännedom och allmäntekniskt förnuft hindrar att så blir fallet.

Materialdata eller produktdata

Den avgörande frågan när det gäller att välja tillvägagångssätt vid förbehandling och provning är om man           
avser att resultaten skall återspegla materialdata eller produktdata. I det första fallet eftersträvar
man att radera minnet av förhistorien, konditionera till standardklimat och välja deformationshastighet,
provkroppstyp och andra villkor enligt materialstandard. I det senare fallet måste man göra klart för sig
under vilka betingelser produkten skall användas och efterlikna dessa i största möjliga utsträckning.


Elastocon AB
Tvinnargatan 25
507 30 BRÄMHULT


E-post:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 033-22 56 30

Information om webbplatsen:
Villkor, cookies och sekretesspolicy


Vi kan erbjuda följande:
- Instrument
- Kalibrering
- Provning

Följ Elastocon på LinkedIn

Copyright © Elastocon AB 2019