Denna webbplats använder cookies för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du att dessa cookies placeras på din enhet.

Hårdhetsmätning eller hårdhetstest

Vad är hårdhet?

Hårdhet är en kvantitet för material som beskriver hur stor kraft som behövs för att deformera ett material. Hårdhet är inte detsamma som densitet. Densitet är ett mått på ett materials täthet, vilket betyder vilken massa materialet har per volymkvantitet.

Hårdhetsmätning är en viktig del av materialtestning. Man skiljer på två huvudgrupper för hårdhetsmätning:

 • Plastisk mätning, där testet deformerar provet och orsaker ett bestående märke i provet.
 • Elastisk mätning, där provet återfår sin ursprungliga form efter testet är slutfört.

Hårdhetsmätning/hårdhetstest utförs antingen genom mätning av djupet av intrycket från mätspetsen eller av mätningen av storleken på effekten som mätspetsen haft på proven. En vanlig definition av hårdhet på material är: ”Motståndet ett material utövar mot en permanent deformation av en penetration av ett annat hårdare material.”

Hårdhetsmätare även kallade för Durometer har sitt ursprung i instrument som användes för mätning av metall. Själva ordet Durometer kan härledas från det latinska Duro som betyder ungefär hård/tuff.

Olika sätt att mäta på

Det finns olika sätt att mäta hårdhet på. Rockwell, Brinell och Vickers är olika typer av instrument. De mäter djupet av penetrationen av en kula eller en diamant formad som en pyramid som pressas in i ytan med en känd kraft (last). Dessa metoder visade sig vara klumpiga då man mätte på mjukare material.

Den teknik man använder idag för hårdhetsmätning på t.ex. gummi och andra mjukare material är en vidareutveckling av ytterligare en metallhårdhetsmätningsmetod vilken från början kallades Shore Scleroscope. Den nya metodens instrument kallades för Durometer. Flera företag från olika delar av världen har sedan bidragit till att utveckla Durometern till det förfinade instrument den är idag.

Det är viktigt att komma ihåg att värden från hårdhetsmätning alltid är godtyckliga eftersom hårdhet inte är en grundläggande materialegenskap. Därför är det viktigt att alltid relatera hårdhetsvärden till hur testet är genomfört.

Hårdhetsmätning kan göras på många olika material

Hårdhetsmätning kan utföras på en stor variation av produkter inom flera olika industrier. Det finns även ett antal olika internationella standarder som beskriver hur provningen skall gå till.

Några exempel på produkter/material som kan testas för hårdhet:

 • Gummi
 • Plast
 • Metall
 • Trä
 • Frukt och grönsaker
 • Läkemedelsprodukter (tex. gelatinkapslar)
 • Kartong/papper
 • Asfalt
 • Skummaterial

Hur testet går till

Hådhetsvärdet bestäms genom penetration av mätnålen i provkroppen. Detta sker med en standardiserad vikt och mättid. Även omgivningens klimat är standardiserat för att få så jämförbara resultat som möjligt.

Olika mätskalor

Det finns ett flertal olika mätskalor vilka används för olika material, här följer några exempel:
Plast och gummimaterial: Shore, Asker, IRHD, VLRH och Pusey & Jones skalorna.
Metaller: Barcol, Vickers och Rockwell skalorna.
Trä: Brinellskala,
Glas: Mohs skala,
Övriga material/produkter som är vanliga för hårdhetsmätning kan vara: frukt och grönsaker, gelkapslar (ex. läkemedelskapslar), skummaterial.

Shore-skalor

Shore, som är vanligast för hårdhetsmätning på gummiprodukter, har ett flertal skalor och varje skala är indelad från 0 – 100° Shore. Där 0 är det mjukaste och 100 det hårdaste mätvärdet på skalan. Det är generellt sett lämpligt att byta mätskala då man ligger i de yttre gränsvärdena, mellan 0 – 30° till en mjukare skala och mellan 90 – 100° till en hårdare skala.

De vanligaste Shore-skalorna går från mjukaste till hårdaste: Shore OOO, Shore OO, Shore O, Shore AO, Shore A, Shore B, Shore C, Shore DO och Shore D, respektive av dessa skalor har egna standardiserade mätlaster/tryck, olika mätspetsar och storlek på mätfötter liksom vilken avläsningstid som skall användas. Denna information återfinns i de internationella standarderna.

Om du inte kan hitta lämplig utrustning för dina testbehov på vår hemsida, kontakta oss. Vi kan hjälpa till med även andra utrustningar/instrument som inte finns presenterat hemsidan.

(OBS! Se under respektive tillverkares presentation för vilka länder vi kan sälja respektive instrumenten till.)


Elastocon AB
Tvinnargatan 25
507 30 BRÄMHULT


E-post:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 033-22 56 30

Information om webbplatsen:
Villkor, cookies och sekretesspolicy


Vi kan erbjuda följande:
- Instrument
- Kalibrering
- Provning

Följ Elastocon på LinkedIn

Copyright © Elastocon AB 2019