This website uses cookies for some functions. By using our website you agree that these cookies are placed on your device.

Print

 

BYK-Gardner – utrustning för mätning av kulör, glans och provning av fysikaliska egenskaper hos färg

Instrument för färgmätning från BYK-Gardner

Det tyska företaget BYK-Gardner har ett omfattande sortiment av instrument och annan utrustning för mätning av kulör och glans samt för provning av fysikaliska egenskaper hos färg. Produkterna kan delas in i tre huvudgrupper:

Instrument för mätning av utseende

Instrument för kulörmätning

Instrument och annan utrustning för provning av fysikaliska egenskaper hos färg


Elastocon AB
Tvinnargatan 25

SE-507 30 BRÄMHULT
Sweden


E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: +46 33 22 56 30

Information about the website:
Terms, Cookies and Privacy Policy

 


We can offer:
- Instrument
- Calibration
- Testing service

Follow Elastocon on LinkedIn

Copyright © Elastocon AB 2019