This website uses cookies for some functions. By using our website you agree that these cookies are placed on your device.

Print

 

Triple Shore A – tre värden i samma mätning

Hårdhetsmätare Triple Shore ADen nyutvecklade Triple Shore A från Bareiss erbjuder möjlighet till tre samtidiga hårdhetsmätningar enligt Shore A. Detta sparar tid och förhindrar misstag från operatören.

Hårdhetsmätare Triple Shore A, detalj

Triple Shore A har tre mätspetsar som är svängbara oberoende av varandra. Därigenom kompenseras små ytfel och parallella fel på provet. Mäthuvudet sänks på provet med en standardiserad hastighet på 3,2 mm/s och mäter samtidigt hårdheten på tre olika punkter på provet. De tre enskilt uppmätta värdena liksom statistiska utvärderingar som t.ex. Median eller Medel, visas direkt i displayen.

Programvaran gör en intern kontroll av de uppmätta och beräknade värdena så att riskerna för felaktiga mätningar reduceras till ett minimum.

Det interna minnet hos Triple Shore A omfattar 300 mätvärden. Dessa kan när som helst överföras till ett program från Bareiss. Programmet möjliggör statistiska beräkningar och skapandet av mätprotokoll.

Bareiss har en ledande position inom hårdhetsprovning på elastomerer. Bareiss laboratorium är ackrediterat av tyska ackrediteringsorganet DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) och kan därmed utfärda DAkkS-kalibreringscertifikat för dessa enheter.

Läs mer om hårdhetsmätaren Triple Shore A här


Elastocon AB
Tvinnargatan 25

SE-507 30 BRÄMHULT
Sweden


E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: +46 33 22 56 30

Information about the website:
Terms, Cookies and Privacy Policy

 


We can offer:
- Instrument
- Calibration
- Testing service

Follow Elastocon on LinkedIn

Copyright © Elastocon AB 2019