This website uses cookies for some functions. By using our website you agree that these cookies are placed on your device.

Print

 

C-Therm Trident – ny termisk konduktivitetsmätare

-Therm Trident – ny termisk konduktivitetsmätare

Trident från C-Therm är senaste generationens instrument för mätning av värmelednings­förmåga, med möjlighet att koppla upp till tre sensorer för olika mätmetoder enligt ASTM D5334, D5930, D7984 och ISO 22007-2.

Trident passar bra för tillämpningar inom polymerer, nanomaterial, kyl- och värmeöverförings­vätskor, geologi, fasförändrings­material och isolering. Provning kan göras av ett brett spektrum av fasta ämnen, vätskor, pulver och pastor.

Instrumentet kan konfigureras med tre sensoralternativ: TLS (Transient Line Source), TPS (Transient Plane Source) Flex och MTPS (Modified Transient Plane Source).

Det medföljande programmet, som är mycket användarvänligt och lättnavigerat, tillhandahåller fullständig datainsamling och analys i en och samma programvara.


PDF-symbolLadda ner produktblad: C-Therm Trident.pdf


Elastocon AB
Tvinnargatan 25

SE-507 30 BRÄMHULT
Sweden


E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: +46 33 22 56 30

Information about the website:
Terms, Cookies and Privacy Policy

 


We can offer:
- Instrument
- Calibration
- Testing service

Follow Elastocon on LinkedIn

Copyright © Elastocon AB 2019