Kompressorer för professionellt bruk

Som komplement erbjuder Elastocon en lågvarvig och tystgående oljefri kompressor för professionellt bruk, EA 01, för de laboratorier som saknar tryckluft till den utrustning som kräver detta.

Tystgående, oljefri kompressor, EA 01

EA 01 är en lågvarvig och tystgående oljefri kompressor för professionellt bruk.