Kyla/värmeskåp för materialprovning under dynamiska förhållanden

Binders kyla/värmeskåp är perfekt lämpade för materialprovning under dynamiska förhållanden. Snabba växlingshastigheter på cirka 5 K/min möjliggör standard-kompatibel provning.

Kyla/värmeskåp Binder serie MK

Binders kyla/värmeskåp i MK-serien är lämpliga för provning med komplexa temperatur­profiler inom intervallet -40 °C till 180 °C.

Kyla/värmeskåp Binder serie MKF

Binders kyla/värmeskåp i MKF-serien är dynamiska klimatskåp som möjliggör materialprovning i temperaturområdet -40 °C till 180 °C.

Kyla/värmeskåp Binder serie MKT

Binders kyla/värmeskåp i MKT-serien möjliggör dynamisk material­provning i temperatur­området -70 °C till 180 °C.

Kyla/värmeskåp Binder serie MKFT

Binders kyla/värmeskåp i MKFT-serien är dynamiska klimatskåp som möjliggör materialprovning i temperaturområdet -70 °C till 180 °C och kan också reglera fuktigheten i intervallet 10 % till 98 % RH.

Temperaturchockskåp

Climats temperaturchockskåp finns i ett flertal storlekar och modeller, med temperaturer från -180 °C till 200 °C.