Densitetstillsats för analysvågar från KERN

Densitetstillsatsen för analysvågar från KERN används för densitetsbestämning av vätskor och fasta ämnen.

Densiteten indikeras direkt på analysvågens display.


Tillverkare: KERN