Fuktvåg KERN DAB

Fuktvåg DAB från KERN har användarvänlig grafisk display och minne för 15 torkprogram.

Viktiga egenskaper

 • Bakgrundsbelyst LCD-display med 14 mm teckenhöjd visar:
  – Aktiv torkningsprocess
  – Aktiv uppvärmningsprofil
  – Aktiva avstängningskriterier
  – Tidigare torkningstid
  – Aktuell temperatur
  – Enhet av det visade resultatet, t.ex. fukt
  – Nuvarande fuktinnehåll i procent
 • Uppvärmning med 400 W halogen med kvartsglas
 • Observationsfönster ovanför provet
 • Internminne med plats för 15 torkprogram och 5 torkprocesser som redan utförts
 • Senaste mätvärde kvarstår på displayen tills ny mätning görs

Mer information

Produktblad: kern-dab-moisture-analyser.pdf


Tillverkare: KERN