Provrörsugnar för provning av gummi- och plastmaterial

Elastocons provrörsugnar är utformade för åldringsprov enligt ASTM D865 – Åldring av gummi genom uppvärmning i luft (i provrör). Ugnarna kan också användas för provning i vätskor enligt ASTM D471 och ISO 1817 – Bestämning av inverkan av vätskor på vulkat gummi.

Elastocon provrörsugn EB 11-II

Provrörsugn EB 11-II, som har 24 provrör med en temperatur, är utformad för åldringsprovning av gummi och plast enligt ASTM D865 Rubber-Deterioration by Heating in Air (Test Tube Enclosure).

Elastocon provrörsugn EB 28

Provrörsugn EB 28HT, som har 4 × 6 provrör och fyra temperaturer, är utformad för åldringsprovning av gummi och plast enligt ASTM D865 Rubber-Deterioration by Heating in Air (Test Tube Enclosure).