Övrig utrustning för beständighets­provning

Elastocon erbjuder olika typer av utrustning för beständighets­provning av gummi och plast. Ett exempel är vår autoklav, ES 42, för material­provning i vätskor, såsom bränslen, kylmedia och oljor för att undvika avdunstning.

Autoklav, ES 42

Elastocons autoklav, ES 42, används för materialprovning i vätskor.

Utrustning för provning med vätska endast på en yta, EB 34

EB 34-utrustningen är konstruerad för provning enligt ISO 1817, Bestämning av vätskeeffekter, där provningen görs på endast en yta.