Relaxations­provning av gummi­material ISO 3384, ISO 6914

Relaxation är den minskning i mottryck som kan uppmätas i ett gummiprov utsatt för en konstant deformation. Deformationen kan vara antingen kompression eller töjning.

Relaxations­mätningen kan utföras på två olika sätt. Dels kan mätningen av ursprungskraft och kraft efter olika tid ske vid provnings­temperatur, dels kan kraft­mätningarna ske vid rums­temperatur, medan proverna däremellan förvaras vid förhöjd temperatur. I vissa fall görs relaxations­mätningen även i vätska, som exempelvis olja, vilket är vanligt för O-ringar.

Den enskilt viktigaste faktorn för att åstadkomma reproducer­barhet och repeter­barhet när du utför relaxations­mätning är att hålla temperaturen och kompressionen/töjningen konstant under hela provningen.

Elastocon erbjuder relaxations­utrustning som uppfyller dessa krav för kontinuerlig provning i både kompression och töjning i luft och/eller vätska liksom för olika temperatur­intervall.

Ett komplett relaxations­system består av en anpassad cellugn alternativt en rums­temperatur­box, relaxations­riggar, data­anslutnings­box samt en dator med tillhörande program för relaxations­provning. Detta system kan sedan anpassas med olika tillbehör, allt efter ditt provnings­behov.

Krypprovning

Krypning innebär en deformation som olika material får över tid. Deformationen grundar sig dels i pålagd spänning, dels i termiskt aktiverade atomrörelser. Ett material påverkas alltså även av temperatur.

Elastocon erbjuder utrustning för såväl relaxations­provning som kryp­provning av gummi och plast.