Krypprovning av gummi och plast

Krypning innebär en deformation som olika material får över tid. Deformationen grundar sig dels i pålagd spänning, dels i termiskt aktiverade atomrörelser. Ett material påverkas alltså även av temperatur.

För krypprovning erbjuder Elastocon en automatisk relaxations- och krypprovare, EB 18-II-3, samt ett filmkrypskåp, EB 24.

Automatisk relaxations- och krypprovare, EB 18‑II‑3

Automatisk relaxations- och krypprovare, EB 18‑II‑3

Med relaxations- och kryp­provaren, EB 18‑II‑3, kan provning av gummi och plast utföras helt automatiskt.

Läs mer: Automatisk relaxations- och krypprovare, EB 18‑II‑3

Filmkrypskåp, EB 24

Filmkrypskåpet EB 24 har ett digitalt avläsnings­system för krypningen med en linjelaser för manuell mätning av krypningen.

Rigg för krypprovning av kabelmantlar, EV 11

EV 11 är en kryp rigg för mätning av deformation på termoplastiska kabelmantlar, så kallad "Heat distortion".