Relaxationssystem för kontinuerlig provning av gummi

Relaxationssystem för kontinuerlig mätning av gummi i tryck eller töjning enligt ISO 3384, ISO 6914 och ASTM D6147 och andra tekniskt likvärdiga standarder.

Automatisk relaxations- och krypprovare, EB 18-II-3

Med relaxations- och krypprovaren, EB 18‑II‑3, kan provning av gummi och plast utföras helt automatiskt.

ALE-testsystem med EB 21 cellugn för relaxationsprovning av gummi

ALE-test (Aeration and Liquid Exchange test) gör det möjligt att ha både automatisk luftning och vätskeutbyte under tiden som relaxationsprovningen pågår, i temperaturer upp till 200 °C.