Relaxationssystem för kontinuerlig provning av gummi

Relaxationssystem för kontinuerlig mätning av gummi i tryck eller töjning enligt ISO 3384, ISO 6914 och ASTM D6147 och andra tekniskt likvärdiga standarder.

Elastocons relaxationssystem består av olika komponenter som kan anpassas med olika tillbehör. Detta ökar flexibiliteten och underlättar möjligheten att hitta den perfekta lösningen för olika kunders provningsbehov.

Ett komplett relaxationssystem kräver följande komponenter:

• Relaxationsriggar, EB 02 (olika alternativ). ISO-standarden rekommenderar 3 prov av varje material per temperatur, men 2 är ok.

Läs mer: Relaxationsrigg EB 02


• Dataanslutningsbox, EB 02.14-x
, som kopplar riggarna till en dator för inhämtning av kraft och temperaturdata.

Läs mer: Dataanslutningsbox för relaxationsriggar, EB 02.14-x


• Cellugnar för åldring, specialbyggda för relaxationsprovning, EB XX
. Med perfekt höjd inuti cellerna och integrerad draghuv. Elastocon erbjuder cellugnar för provning i förhöjd temperatur, cyklande temperatur eller under laboratorietemperatur, och även två temperaturboxar för rumstemperatur eller under.

Läs mer: Cellugnar och temperaturboxar för relaxation


• Program för relaxationsprovning, EC 05
, för automatisk loggning och utvärdering.

Läs mer Program för relaxationsprovning, EC 05


• Dator för att köra programmet för relaxationsprovning, ED 04
. Allt-i-ett-dator (Windows) inklusive skärm, tangentbord och mus.

• UPS (Uninterruptible Power Supply), ED 06, för att säkerställa strömförsörjningen till den dator som kör övervakningen, vid ett eventuellt strömavbrott. Elastocons UPS täcker ca 30 minuter långa strömavbrott. Endast tillgänglig för 230 V, 50-60 Hz, 1000 VA dubbel­konvertering.

Mer information

Produktbroschyr: Elastocon Stress Relaxation and Creep Systems.pdf

Titta på vår video om relaxations­provning: