Korrosionsprovare Q-FOG SSP & CCT

Korrosionsprovare Q-FOG SSP & CCT ger den bästa simuleringen i laboratoriet av naturlig korrosion orsakad av atmosfären. Den cykliska korrosions­kammaren kan köra traditionell saltspray och de flesta cyklande metoder inom bilindustrin.

Q-FOG finns i två storlekar (600 och 1100 liter) för att uppfylla en rad olika provnings­krav. SSP är basmodellen med traditionell saltspray och CCT har även cyklisk korrosions­provning.

Q-FOG korrosionsprovare är specifikt utformade för att ha den lägsta totalkostnaden i branschen. Q-FOG:s låga inköpspris, höga tillförlitlighet och låga drifts­kostnader har satt en ny standard för korrosions­provare

Enkel att använda

Q-FOG cykliska korrosionsprovare är lätta att installera, programmera och använda. Provmontering och utvärdering förenklas med en låg tröskel och lättöppnat lock. Alla modeller är helt automatiserade och kan fungera kontinuerligt, 24 timmar per dag, sju dagar i veckan, utan övervakning. Korrosions­provaren är intelligent nog för att kunna varna dig för problem som den kan stöta på under provning.

Viktiga egenskaper

 • Enkelt användargränssnitt
 • Två kammarstorlekar (600 och 1100 liter)
 • Lätt provmontering
 • Förstärkt glasfiber­konstruktion
 • Intern 120-liters tank för saltlösning
 • Snabb temperaturcykling i kammaren
 • Exakt kontroll av dimdispersionen
 • Enkel drift och underhåll

Tillbehör

 • Provhållare i olika storlekar, för paneler eller andra typer av prover.
 • Startkit med salt enligt ASTM B117.
 • Paneler för korrosions­provning.
 • Accessport.
 • Vattenpump vid lågt vattentryck.

Mer information

Produktbroschyr: q-lab-q-fog-brochure.pdf


Tillverkare: Q-Lab