Utrustning för brandprovning

Brandprovningssystem från TAURUS InstrumentsElastocon erbjuder utrustning för brandprovning från TAURUS Instruments, som utvecklar och tillverkar toppmoderna brandprovnings­system för materialprovning och kvalitetskontroll.

Vid förebyggande brandskydd är valet av material och komponenter viktigt för att förhindra bränder helt eller förhindra att de sprider sig.

TAURUS Instruments erbjuder utrustning för brandprovning enligt europeiska och internationella standarder för att klassificera bränn­barheten och brinn­hastigheten för material som används inom bygg-, textil-, fordons- och elindustrin.

För byggindustrin är det särskilt viktigt att känna till bygg­materialets reaktion på brand med resulterande parametrar som flam­spridning, brinnande droppar, brännbarhet, värme­avgivning, värme­värde, rökutveckling och toxicitet samt brand­beständighet hos byggmaterial.

Brandreaktionen hos byggprodukter som ytskikt, isoleringsmaterial, golvbeläggningar, rörisolering och kablar måste provas.

Provning av brandmotstånd utförs på olika komponenter som tak, väggar, dörrar, fönster, stommar och brandskyddsmaterial.

Vid brandprovning av fordon fokuserar man på brännbarhet och flamspridning av material för fordonsinteriörer, som inredning, säten och golvbeläggningar för vägfordon, tåg, flyg och fartyg.

Brandprovning av elektrotekniska produkter utförs på bland annat kablar och kretskort.

Textilprodukter som möbelklädsel/stoppning, gardiner och draperier, dekorativa material, golvbeläggningar och skyddskläder provas och klassificeras i första hand för brandfarlighet, brandreaktion och droppande beteende.

Det europeiska brandtekniska klassificeringssystemet bygger på DIN EN 13501-1 (brandreaktion) och DIN EN 13501-2 (brandmotstånd).

Brandprovnings­system för olika typer av användningsområden

TAURUS Instruments utvecklar och tillverkar brandprovnings­system för olika typer av användningsområden, läs mer under respektive kategori: