Brandprovning av byggmaterial

För byggindustrin är det särskilt viktigt att känna till bygg­materialets reaktion på brand med resulterande parametrar som flam­spridning, brinnande droppar, brännbarhet, värme­avgivning, värme­värde, rökutveckling och toxicitet samt brand­beständighet hos byggmaterial. Brandreaktionen hos byggprodukter som ytskikt, isoleringsmaterial, golvbeläggningar, rörisolering och kablar måste provas. Provning av brandmotstånd utförs på olika komponenter som tak, väggar, dörrar, fönster, stommar och brandskyddsmaterial.

Elastocon erbjuder ett flertal brandprovnings­system för byggmaterial, exempelvis brandprovningskammaren KBK för byggmaterial, från TAURUS Instruments.

Brandteknisk provning av golvbeläggningar med värmestrålning, TBB

TBB är ett brand­provnings­system för bestämning av brandtekniskt beteende hos golv­beläggningar vid påverkan av värme­strålning, enligt ISO 9239-1, för klassificering enligt det europeiska systemet för Euroklasser A2, B, C och D.

Brandprovning med enskilt brinnande föremål, SBI

SBI är ett brandprovnings­system för brandteknisk provning av bygg­produkter utom golv­beläggningar utsatta för termisk påverkan av ett enskilt brinnande föremål (SBI)  enligt EN 13823 för klassificering i klasserna A2, B, C och D.

Brandprovning av obrännbarhet hos byggprodukter, TNB

TNB är ett brandprovnings­system för brandteknisk provning av obränn­barhet hos bygg­produkter, i en cylindrisk ugn, enligt ISO 1182 för klassificering i klasserna A1 och A2.

Brandprovare för gipsprodukter, FRG

FRG är ett brandprovningssystem för gipsprodukter, med två brännare enligt DIN EN 520 för bestämning av strukturell sammanhållning av gipsprodukter vid höga temperaturer.

Glödbrandsprovare för byggmaterial, TSP

TSP är ett brandprovningssystem för glödbrandsprovning av byggmaterial. TSP har en brännare för bestämning av byggprodukters benägenhet att underhålla glödbrand, enligt DIN EN 16733.

Brandprovningskammare för byggmaterial, KBK

KBK brandprovningssystem för byggmaterial används för att bestämma antändligheten hos byggprodukter vid direkt påverkan av en låga – Del 2: Provning med enkel låga DIN EN ISO 11925-2 för klassificering enligt Euroklasserna B, C, D och E.