Brandprovning av obrännbarhet hos byggprodukter, TNB

TNB är ett brandprovnings­system för brandteknisk provning av obränn­barhet hos bygg­produkter, i en cylindrisk ugn, enligt ISO 1182 för klassificering i klasserna A1 och A2.

Mät- och styrenheten "TNB Control" med sin integrerade enkorts­dator med operativ­system Windows 8.1, program­varan TNB 2016 och färg­skärm med hög upplösning används för att ställa in parametrar och styra testugnen i fristående läge. Automatisk digital styrning och övervakning för linjär ökning av ugns­temperaturen garanterar en längre livslängd för värme­elementet. Genom användning av innovativ digital mätteknik uppnås en hög grad av stabilitet och reproducer­barhet.

Gränssnitt som RS232, USB och Gigabit Ethernet möjliggör anslutning till kring­utrustning och snabb och bekväm överföring av all relevant data. Anslutning till en extern dator möjliggör omfattande data­analys och utskrift av provnings­rapporter enligt gällande standarder.

Den mycket stabila ström­försörjningen i TNB-systemet passar alla vanliga inter­nationella kraftnät och kompenserar helt för spännings­fluktuationer. Väl genomtänkta detaljer kombinerat med användning av hög­kvalitativa material garanterar en lång produkt­livslängd och en låg grad av slitage på brand­provnings­systemet TNB.

Viktiga egenskaper

  • Högkvalitativ, belagd stålbasram för stabil placering av ugnen
  • Rostfritt stålhölje med precisions­uppvärmnings­rör för långvarig underhållsfri användning
  • Metallspegel med hållare för säker observation av provet
  • Provhållare med korg av värmebeständig CrNi-legering
  • Kalibreringsblock av koppar med NiCrNi-termoelement
  • 4 mantlade termoelement typ K (NiCrNi) för mätning av ugns­temperatur
  • Mätnings- och styrenhet "TNB Control" med enkorts­dator (SBC), 32 GB SSD, Windows 8.1, 7" färg­pekskärm, mät- och kontroll­moduler samt RS232-, USB- och Gigabit Ethernet-gräns­snitt.
  • Programvara TNB 2016 med licens för en användare

Mer information

Produktöversikt: taurus-instruments-product-overview.pdf

Relaterade artiklar


Tillverkare: TAURUS Instruments