Brandprovningskammare för byggmaterial, KBK

KBK brandprovningssystem för byggmaterial används för att bestämma antändligheten hos byggprodukter vid direkt påverkan av en låga – Del 2: Provning med enkel låga DIN EN ISO 11925-2 för klassificering enligt Euroklasserna B, C, D och E.

Väl genomtänkta detaljer kombinerat med användningen av högkvalitativa material garanterar ett långt produktliv för KBK, reducerar rengörings- och underhållsarbetet, ökar säkerheten och gör det dagliga arbetet i laboratoriet mycket enklare.

Viktiga egenskaper

 • Förbränningskammare med utsugningshuv och galler av rostfritt stål för lång, underhållsfri användning
 • Brandbeständiga glasdörrar med lås för smidig öppning på framsidan och på högra sidan av enheten
 • Metallspegel på innerkammarens baksida för att övervaka provets baksida
 • Provhållare, horisontellt och vertikalt justerbart
 • Provhållare till brandprovningskammare för byggmaterial, KBKProvhållare för vertikal orientering, ytterligare provhållare finns som tillbehör
 • Integrerad frånluftsfläkt med justering för exakt ventilationshastighet
 • Skiftningsmekanism för brännare med skydd mot förorening från rester
 • Gastrycksjusterare med tryckmätare för enkel användning och kontroll på framsidan av enheten
 • Finjusteringsventil för brännare på framsidan av enheten för enkel användning
 • Mätare för flamhöjd, kant- och ytexponering
 • Digital anemometer för kontroll av frånluftshastigheten
 • Digital stoppklocka för tidsregistrering enligt standard
 • Metallmall för provberedning
 • Bricka med filterpapper för att samla upp flammande droppar/partiklar

Mer information

Produktöversikt: taurus-instruments-data-sheet-kbk.pdf

Relaterade artiklar


Tillverkare: TAURUS Instruments