TBB är ett brand­provnings­system för bestämning av brandtekniskt beteende hos golv­beläggningar vid påverkan av värme­strålning, enligt ISO 9239-1, för klassificering enligt det europeiska systemet för Euroklasser A2, B, C och D.

Brandprovnings­systemet TBB från TAURUS Instruments gör användningen enkel tack vare intuitiv användar­vägledning samt innovativ styrning och data­insamling.

Driften utförs via en hög­upplöst färg­skärm på mät- och styrenheten "TBB Control" med integrerad enkorts­dator (single-board computer), operativ­system Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC och program­varan TBB 2018. Manuella kontroller som omkopplare, styrenheter och knappar behövs därför inte längre. Brandprovnings­systemets status visas tydligt på skärmen och systemet förhindrar kritiska driftfel. Styrenheten registrerar, lagrar och analyserar alla provnings­data.

Väl genomtänkta detaljer kombinerat med användning av hög­kvalitativa material garanterar en lång produkt­livslängd och en låg grad av slitage på brandprovnings­systemet TBB.

Viktiga egenskaper

  • Provkammare med kalcium­silikat­beläggning, lucka med brand­beständigt glas, utdragbar monterings­platta för prov­hållare, skorsten med ljusmätnings­system, 2 mantlade termo­element typ K (NiCrNi), dubbel­riktad sond, varmvatten­anemometer, strålnings­pyrometer, värme­mätare enligt Schmidt-Boelter och graderad flamspridnings­mätare.
  • Utsugshuv av rostfritt stål skyddar mot aggressiva gaser
  • Gasdriven strålnings­panel, aluminium, stål, silikat med backventil
  • Bandpropan­brännare i rostfritt stål med pneumatisk växlings­alternativ med tändnings­anordning, flamdetektor och backventil
  • Provhållare i rostfritt stål med 4 snäpplås för enkel montering
  • Gasinstallation med digitala gasflödes­regulatorer, tryck­regulatorer och magnet­ventiler
  • Mät- och styrenhet "TBB Control" med enkorts­dator (SBC), 32 GB SATA, Windows 10 IoT Enterprice 2019 LTSC, 10,1" färg­pekskärm, mät- och styr­moduler och Ethernet-gränssnitt
  • 19" PC-rack, dator, bildskärm, skrivare
  • Programvara TBB 2018 med licens för en användare

Mer information

Produktöversikt: taurus-instruments-product-overview.pdf

Relaterade artiklar


Tillverkare: TAURUS Instruments