Brandprovningskammare för bränsle- och oljeslangar, TFB

TFB är ett brandprovningssystem för bränsle- och oljeslangar och används för bestämning av flamresistensen hos slangar direkt utsatta för en flamkälla enligt DIN 73379.

Väl genomtänkta detaljer kombinerat med användningen av högkvalitativa material garanterar ett långt produktliv för TFB, reducerar rengörings- och underhållsarbetet, ökar säkerheten och gör det dagliga arbetet i laboratoriet mycket enklare.

Viktiga egenskaper

 • Förbränningskammare med utsugningshuv och galler av rostfritt stål för lång, underhållsfri användning
 • Brandbeständiga glasdörrar på framsidan och höger sida av enheten kan öppnas för att fylla provet med respektive vätskor
 • Slangfäste, 2 delar, med adaptrar och klämmor, horisontellt och vertikalt justerbart
 • Integrerad frånluftsfläkt med justering för exakt ventilationshastighet
 • Skiftningsmekanism för brännare med skydd mot förorening från rester
 • Mantlat termoelement typ K (NiCrNi) för mätning av flamtemperaturen
 • Gastrycksjusterare med tryckmätare för enkel användning och kontroll på framsidan av enheten
 • Mätare för flamhöjd
 • Digital anemometer för kontroll av frånluftshastigheten
 • Digital stoppklocka för tidsregistrering enligt standard
 • Digital temperaturmätare med numerisk LCD-skärm, tangentbord och minne för 100 mätvärden

Mer information

Produktöversikt: taurus-instruments-product-overview.pdf

Relaterade artiklar


Tillverkare: TAURUS Instruments