Brandprovning av plast

Elastocon erbjuder brandprovnings­system för plast, exempelvis LOI för analys av syreindex hos plast, från TAURUS Instruments.

Brandprovning genom analys av syreindex hos plast, LOI

LOI är ett brandprovningssystem för bestämning av brandegenskaper hos plast med hjälp av syreindex vid omgivnings­temperatur enligt ISO 4589-2, DIN 22117 och ASTM D2863.

 Brandprovning av elektronik, UL94

UL94 är en provningsutrustning för bedömning av brandfara för elektrotekniska produkter enligt UL94 5:e utgåvan, ASTM D635, D3801, D4804, D5048, D4986, DIN EN 60695 del 11-10, DIN EN 60695 del 11-20, DIN EN 60695 del 11-3, DIN EN 60695 del 11-4, IEC 707 (delvis) och ISO 9773.