Brandprovning av elektronik, UL94

UL94 är en provningsutrustning för bedömning av brandfara för elektrotekniska produkter enligt UL94 5:e utgåvan, ASTM D635, D3801, D4804, D5048, D4986, DIN EN 60695 del 11-10, DIN EN 60695 del 11-20, DIN EN 60695 del 11-3, DIN EN 60695 del 11-4, IEC 707 (delvis) och ISO 9773.

Väl genomtänkta detaljer kombinerat med användningen av högkvalitativa material garanterar ett långt produktliv för UL94, reducerar rengörings- och underhållsarbetet, ökar säkerheten och gör det dagliga arbetet i laboratoriet mycket enklare. Den integrerade pekskärmen underlättar också användningen av utrustningen.

Viktiga egenskaper

 • Stängd förbränningskammare med avgasfläkt, svarta innerväggar och speglar
 • Material: rostfritt stål, pärlblästrat
 • Stort glidfönster med eldbeständig glasering på luckan
 • Justerbara brännare med justerbar lutningsvinkel (0°, 20°, 45°)
 • Kalibreringshjälp för brännflamma
 • Halvautomatisk drift: Elektriskt drivet spindelsystem för placering av prov och brännare för horisontella och vertikala prov inklusive ram och trådnät
 • Manuell drift: Två öppningar med paneler på framsidan för manuell åtkomst för manuell placering och justering av brännaren
 • Provhållare för 5 prover
 • Processorstyrd timer
 • Fjärrkontroll med återställningsknapp för tidsmätning
 • Mätsticka av metall
 • Processorstyrd flödesmätare, tryckregulator och tryckmätare
 • Processorstyrd kalibrering för brännflamma enligt ASTM D5207
 • Mätare för flamhöjd och prov
 • Basram med rullar och lådor (tillbehör)
 • Ventilationsrör, flexibel aluminiumslang med utsugskåpa (tillbehör)

Mer information

Produktöversikt: taurus-instruments-product-overview.pdf

Relaterade artiklar


Tillverkare: TAURUS Instruments