Brand­provnings­system för textil, TBK

TBK är ett brand­provnings­system för textil, för mätning av bränn­barhet och flam­spridnings­egenskaper hos vertikala provkroppar av tyg enligt ISO 6941.

Väl genomtänkta detaljer kombinerat med användningen av hög­kvalitativa material garanterar ett långt produktliv för TBK, reducerar rengörings- och underhålls­arbetet, ökar säkerheten och gör det dagliga arbetet i laboratoriet mycket enklare.

Viktiga egenskaper

 • Förbränningskammare med utsugningshuv och galler av rostfritt stål för lång, underhålls­fri användning
 • Brandbeständiga glasdörrar på framsidan och höger sida av enheten
 • Styrvagn, vertikalt och horisontellt justerbar, stålram med nålar för montering av prov, distans­hållare och märk­tråds­hållare
 • Integrerad frånluftsfläkt med justering för exakt ventilations­hastighet
 • Skiftningsmekanism för brännare med automatisk åter­dragning av brännaren och skydd mot förorening från rester
 • Styrmodul för detektering av enskilda märktrådar och åter­dragning av brännaren
 • Gastrycksjusterare med tryckindikator på framsidan av enheten för enkel användning och kontroll
 • Reglerventil för att finjustera flamman, placerad på framsidan av enheten för enkel åtkomlighet och kontroll
 • 2 mätare för flamhöjd, 1 mätare för horisontellt flam­område, 2 mätare för yt- och kantexponering
 • 1 metallmall för provberedning
 • Digital anemometer för styrning av frånlufts­hastigheten
 • Programvara TBK 2016 med licens för en användare

Mer information

Produktöversikt: taurus-instruments-product-overview.pdf

Relaterade artiklar


Tillverkare: TAURUS Instruments