Provning av rökutveckling hos pyrotekniska livräddningsredskap, TPRD

TPRD är utrustning för bestämning av rök­utveckling vid provning av pyro­tekniska röksignaler med ljusmätnings­system enligt pyroteknisk riktlinje och ISO 15736 – pyrotekniska liv­räddnings­redskap för fartyg och marin teknik.

Kompakt design och användning av högkvalitativa material i TPRD-systemet garanterar längre livslängd, minskar slitage samt rengörings- och underhålls­arbete, ökar säkerheten och gör det dagliga arbetet på laboratoriet mycket enklare. Anslutning av en extern dator i kombination med program­varan TPRD 2016 möjliggör registrering, lagring och analys av mätdata.

Extra tillbehör gör kalibrering, drift och rengöring av komponenterna mycket enklare.

Viktiga egenskaper

  • Rullbar grundram av rostfritt stål, plattform för prov och tillbehör
  • Rökgasledning med reglerad avgasfläkt för exakt lufthastighet, ljusmätnings­system, 2 NiCrNi-termoelement, digital anemometer och tänd­brännare
  • Monteringsfläns för ljussändare och ljusmottagare med anslutning för luftrening
  • Kompressor med styrenhet och flödes­mätare
  • Mät- och kontrollmodul med USB-gränssnitt
  • Filter för kalibrering, 6 optiska filter, positionerings­kors, transport­väska (tillval)
  • Programvara TPRD 2016 med licens för en användare

Mer information

Produktöversikt: taurus-instruments-product-overview.pdf

Relaterade artiklar


Tillverkare: TAURUS Instruments