Broschyr Elastocon rubber testingHär kan du ladda ner Elastocons broschyr med några grundläggande artiklar om gummiprovning.

Observera att artiklarna är på engelska.

Innehållet inkluderar följande kapitel:

  • Standardisation
  • Preparation of test pieces
  • Testing of uncured rubber
  • Mechanical testing
  • Thermal testing
  • Durability testing
  • Other testing
  • Measurement techniques

Öppna och ladda ner:
Elastocon Rubber testing booklet.pdf