Program för dataövervakning

Elastocon erbjuder program­varor för data­övervakning av laboratorie­instrument vid exempelvis material­provning.

Program för övervakning, Monitor Plus EC 11

Monitor Plus EC 11 är ett övervaknings­program för instrument som ugnar och för temperatur och fuktighet i laboratorier.

Kommunikationsprogram Binder APT-COM

Binders kommunikations­program APT-COM™ Data Control System för styrning, programmering och registrering av mätdata i Binders sortiment av värme- och klimatskåp.

Program för mätning och rapportering, CombiLab

CombiLab är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för mätning och rapportering. Dess enkla handhavande gör det enkelt att ställa in för små mätuppdrag med endast några få mätpunkter, samtidigt som dess många inställningsmöjligheter låter det växa med uppgiften i betydligt större system med hundratals mätpunkter.