ISO 1853, ISO 2878, ISO 2951, IEC 60502-2

Elastocon erbjuder utrustning för elektrisk provning av polymera material, som bestämning av volymresistivitet eller resistans i gummi- och plastmaterial för exempelvis kablar.

Volymresistivitetsmätare, EE 01-III

Volymresistivitets­mätare, EE 01-III, för bestämning av volymresistivitet på ledande och halvledande gummi­material enligt ISO 1853 samt plastmaterial enligt ISO 3915.

Resistansmätare, EE 02

Resistansmätare, EE 02, är ett instrument för bestämning av elektrisk resistans på ledande (konduktiva) och antistatiska gummiprodukter, enligt ISO 2878.

Volymresistivitetsmätare, EE 03-III

Volymresistivitets­mätare, EE 03-III-10, för bestämning av volymresistivitet på halvledande material, enligt kabelstandard IEC 60502-2 samt ASTM D257 fig 6 för isolerande material.

Volymresistivitetsmätare, EE 04‑II

Volymresistivitets­mätare, EE 04-II, för bestämning av volymresistivitet på isolerande material enligt ISO 14309, IEC 62631-3-1 samt ASTM D257 fig 4.