elastocon calibration 750px

Vi på Elastocon Mätcentrum är experter på kalibrering av mätdon och har nödvändig utrustning, utbildning samt ackreditering från Swedac, som gör dina mätningar spårbara till internationella standarder.

Swedac ackrediterad kalibrering 1678

Du hittar Elastocons ISO 17025 ackrediteringscertifikat för kalibrering i länken nedan.

Elastocons ISO 17025 ackrediteringscertifikat för kalibrering

I vårt kalibrerings­laboratorium kalibreras mät­don, där stora krav ställs på mätmiljön och utrustning.

Vi har ett allmänt laboratorium för kalibrering vid 23 °C. Utöver detta har vi ett konstant­rum för kalibrering av längd vid 20 °C ± 0,5 °C, samt ett rum för temperatur­kalibrering.

Med ny längdmätbänk och passbits­komparator erbjuder vi noggrannare och snabbare kalibrering av passbitar, ringar och tolkar.

Elastocon Mätcentrum utför en stor del av sina kalibrerings­uppdrag ute i fält, på plats hos olika kunder, för utrustningar som är för stora för att skickas in för kalibrering, eller som påverkas för mycket av omgivnings­miljön.

Vi erbjuder kalibrering av mätdon inom följande storheter :

Längd · Massa · Temperatur · Kraft · Tryck · Hårdhet · Töjning · Hastighet · Tid* · Fukt* · Vinkel* · Glans* · Små gasflöden* · Vridmoment*

* Ingår ej i ackrediteringen.

Kalibreringen sker med spårbarhet till svenska och internationella normaler.

Efter kalibreringen utfärdas ett signerat kalibrerings­bevis med uppgift om datum, instrument­data, hur kalibreringen utförts, spår­barhets­fakta och kalibrerings­resultat. Arbetet omfattar utöver kalibrering även funktions­kontroll och viss rengöring av utrustningen.

Låt oss räkna på din kalibrering och ge dig en offert. Fundera också på om det inte blir billigare att även lägga ut intern kalibrering till oss.

Elastocon transportbox vid  kalibreringsavtalKalibrerar du regelbundet?

Teckna avtal med Elastocon Mätcentrum om kalibrering!

Då tillhanda­håller vi två transport­backar med inredning, för säker transport av era mätdon.