Temperaturinstrument

Temperaturmätare Testo 720

Temperaturmätaren Testo 720 är utvecklad för högnoggranna mätningar i laboratorier och inom industrin.

Temperaturmätare Testo 925

Temperaturmätaren Testo 925 är ett robust, flexibelt och noggrannt basinstrument. Alla temperaturgivare av typ K kan anslutas, inklusive Testos egen unika, kabelfria radiogivare.