Lasertöjningsmätare, modell 500LC

Tinius Olsens lasertöjningsmätare, modell 500LC för beröringsfri töjningsmätning är utformad för att mäta material med medelstor till stor töjning, som exempelvis elastomerer.

Eftersom det inte finns någon kontakt mellan extensometern och provet är 500LC också idealisk för att mäta töjning av bräckliga prover, där en sådan kontakt kan medföra en provbrytning i förtid.

Lasertöjningsmätare 500LC använder en helium/neon-laser med låg effekt med optiska precisionskomponenter och en dedikerad 16-bitars processor. Lasern projekterar en synlig, röd skanningsstråle, som riktas mot två reflekterande mål fästa vid provet.

En ytterligare fördel med att använda laserteknik är dess förmåga att skanna provet genom glasfönstret i en temperaturkammare. Töjningsegenskaper kan sedan utvärderas från -70 °C till 300 °C.

Mer information

Produktbroschyr: tinius-olsen-extensometer-laser-500.pdf


Tillverkare: Tinius Olsen