Program för Tinius Olsens instrument, Horizon

Horizon är ett program för kraftfull data­analys och maskinstyrning, som kan användas till Tinius Olsens instrument som dragprovare, smältindex, HDT/Vicat, slagprovare mm.

Med Horizon kan data samlas in, analyseras, presenteras grafiskt (om så är lämpligt) och lagras. Om maskinen tillåter kan Horizon också styra provningen.

Horizon har ett omfattande urval av fördefinierade provningsprogram som innehåller kraftfull analys av provdata, komplex kontroll och sofistikerad rapportering. Dessa program kan modifieras och vidareutvecklas för att passa kundens särskilda krav. Provdata som samlats in av dessa program kan exporteras till en extern källa och senare överförs till andra dataanalyssystem. Horizon-databaserna kan också konfigureras för att delas över flera datorer i ett företags nätverk, så att provningsprogram och provdata kan utnyttjas av flera system.

Mer information

Produktbroschyr: tinius-olsen-horizon-software.pdf

 

Titta på vår video om dragprovning med Tinius Olsens Horizon-program


Tillverkare: Tinius Olsen