Hårdhetsmätare med Shore-skalor

Elastocon erbjuder flera hårdhetsmätare med Shore-skalor, både handhållna och bänkmodeller.

Hårdhetsmätare HP, Shore-skalor

HP är en manuell, analog hårdhets­mätare från Bareiss för gummi och plast.

Hårdhetsmätare HPE III basic, Shore

HPE III Basic är en handhållen, digital hårdhetsmätare, som hjälper till att hålla konstant tryck och håller ordning på den mättid de internationella standarderna rekommenderar.

Hårdhetsmätare HPE III, Shore

HPE III är tredje generationens hårdhetsmätare som mäter även provets och omgivningens temperatur.

Bareiss hårdhetsmätare digi test II

digi test II är en digital hårdhetsmätare med utbytbara mäthuvuden för Shore, IRHD och VLRH.

Hårdhetsmätare BaRotation

Hårdhetsmätare BaRotation

BaRotation är en digital hårdhetsmätare med ett roterande bord. BaRotation används för hårdhetsbestämning på mjukt gummi, mycket elastiskt material och mjuka deformerbara material, som exempelvis O-ringar med tunna väggar.

Läs mer: Hårdhetsmätare BaRotation

Automatisk hårdhets- och densitetsmätare, HDA 150

HDA 150 är en automatisk hårdhets- och densitets­mätare för mjukt gummi samt produkter av naturgummi med mera.

Hårdhets- och densitetsmätare H&D 3000

Hårdhets- och densitetsmätare H&D 3000 är ett automatiserat provningsinstrument för kombinerad hårdhets- och densitetsmätning. Hårdhetsmätningen görs enligt Shore A och IRHD N.