Tillbehör hårdhetsmätare

Till Bareiss hårdhetsmätare finns ett flertal tillbehör som olika centrerings­anordningar, stativ samt referensblock för hårdhetsmätning i Shore- och IRHD-skalor.

Barofix centreringsanordning

Barofix centrerings­anordning används tillsammans med Bareiss hårdhetsmätare av bänkmodell för en snabb centrering av O-ringar med en tvärsnitts­diameter mellan 0,6 till 5,0 mm. Ytter­diameter 50 mm.

Barofix centrering med plexiglasplattor 200 × 200 mm

Barofix med plexiglasplattor och en provhållar­anordning används tillsammans med Bareiss hårdhetsmätare av bänkmodell (digi test II, Triple Shore A, IRHD Compact III) och möjliggör en snabb centrering av O-ringar.

Barofix II centreringsanordning

Barofix II centrerings­anordning används för en automatisk centrering av O-ringar med 1–5 mm eller 4–20 mm tvärsnittsdiameter. Barofix II är enbart kompatibel med Bareiss hårdhetsmätare digi test II.

Centrofix centreringsanordning

Centrofix centrerings­anordning används för snabb centrering av valsar, tuber eller slangar.

Referensblock för hårdhetsmätning enligt Shore OO, Shore A och Shore D samt IRHD.

Referensblock för hårdhetsmätning enligt Shore OO, Shore A och Shore D samt IRHD.

Stativ BS 61 för Bareiss handhållna hårdhetsmätare

Stativ BS 61 är framtaget för att passa till Bareiss manuella hårdhets­mätare, såväl de analoga som digitala modellerna. Stativet används framförallt till mätserier och för att få en högre noggrannhet.