Gummiteknologi – en introduktion

Gummiteknologi – en introduktion är en bok på 300 sidor, som förmedlar grundläggande och i ett flertal delar fördjupad gummiteknisk kunskap, i syfte att ge läsaren en rejäl inblick i gummits spännande värld.

God gummiteknisk kompetens är nödvändig för såväl gummiindustrin som för dess kunder och leverantörer och den här boken riktar sig till alla som vill förvärva gummiteknisk kompetens från grunden, oavsett förkunskaper, sysselsättning eller befattning.

Innehållet i boken är brett och behandlar de gummitekniska ämnesområdena material, processer, produkter och provning utifrån ett såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Tabeller, bilder, figurer och diagram åskådliggör beskrivningar och en begreppslista förklarar tekniska ord och uttryck.

Boken finns även i engelsk version.
Läs mer om den engelska versionen här.

  • Svensk version: 450 SEK
  • Engelsk version: 520 SEK

(6 % moms och frakt tillkommer)