Välkommen att träffa Elastocons provnings­experter i monter C01:31 på Elmia Polymer 10–13 maj 2022.

Möt Elastocon i monter C01:31 på Elmia Polymer

På mässan presenterar vi Elastocons breda sortiment av utrustning för provning av plast, gummi, metall, textil, byggmaterial, färg med mera. Elastocon tillverkar och säljer egenutvecklade instrument för provning av gummi- och plastmaterial. Dessutom representerar vi sedan många år flera kända tillverkare av provnings­utrustning på den nordiska marknaden.

Utrustning för materialprovning

Är du intresserad av accelererad väderprovning av dina produkter? Elastocon representerar Q-Lab, som är en världsledande tillverkare av utrustning för provning av väder­beständighet, ljus­härdighet och korrosion.

Elastocon visar även några exempel på provnings­utrustning i montern.

Titta närmare på identiPol QA2, som är ett användar­vänligt verktyg för att bedöma kvaliteten och identiteten hos formbara termo­plaster. Den kompakta enheten optimerar själv provnings­förhållanden och operatören behöver endast mata in leverantör, material och sats­information i programvaran innan en provning körs.

C-Therms termiska konduktivitets­mätare TCi (Thermal Conductivity Analyzer) är ett annat instrument som visas. TCi erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att mäta värme­lednings­förmågan hos olika typer av material. Instrument kräver ingen speciell provberedning, inte heller mätning av fler material­egenskaper, såsom värmekapacitet.

Dessutom visar Elastocon sin egen manuella stanspress för enkel tillverkning av provkroppar av gummi och plastmaterial genom stansning.

Uppdragsprovning av material

För den som hellre lägger ut sin material­provning externt är mässan ett bra tillfälle att diskutera detta med Elastocon. Med ett eget välutrustat provnings­laboratorium utför Elastocon en mängd olika typer av uppdrags­provning för kunder över hela världen.

15 provningsmetoder för gummi är ackrediterade av Swedac.

Elastocon erbjuder även materialanalys genom TGA, DSC, FTIR och värme­lednings­förmåga, samt accelererad väderprovning i mindre skala.

Läs mer om Elastocons uppdragsprovning här