Fontijne Presses har utvecklat en ny modell av laboratoriepressen LabEcon för gummi- och plastmaterial, med presskraft upp till 1000 kN. Desutom introduceras ett nytt förenklat styrsystem, TP.

Den nya modellen tar lika lite plats (790 × 880 × 1790 mm) som övriga modeller och har 500 × 500 mm storlek på pressen, med presskraft upp till 1000 kN.

Storlek på press och presskraft för de två befintliga modellerna av LabEcon är 320 × 320 mm / 300 kN samt 400 × 400 mm / 600 kN.

Fontijne introducerar även ett nytt styrsystem, TP, för okomplicerade pressoperationer där processen inte kräver kylning eller dataregistrering. Endast börvärde för temperatur och tryck behövs, en PID-styrning för temperaturen och en motorstyrning för presskraften tar hand om resten. Med denna typ av styrsystem sänks priset för LabEcon avsevärt.

Det nya styrsystemet TP kompletterar de befintliga – ett programmerbart styrsystem för presskraft och temperatur med 8,4" pekskärm, samt ett mer avancerat styrsystem, Pro-View, med ytterligare funktioner och 15" pekskärm. Alla tre finns tillgängliga för LabEcon 300, 600 och 1000.

Läs mer om LabEcon här