BINDER vakuumtorkskåp är mycket efterfrågade – speciellt med tanke på att BINDER är den enda tillverkaren inom sitt område som kan förse enheter med beprövade, explosionssäkra funktioner. Vakuumtorkskåpen i VD- och VDL-serien från BINDER har nu uppdaterats med nya, innovativa funktioner.

Ett exempel på funktionerna i de nya vakuumtorkskåpen är de nya styrenheterna, som ger kunderna en central plats för kontroll. VD har en styrenhet med digital visning av tryck och temperatur och VDL-serien har en intuitiv styrenhet med pekskärm och grafisk visning av tryck och temperatur, som kan visa de faktiska och inställda tryck- och temperaturvärdena samtidigt. Användaren kan därmed se de steg i processen som pågår i kammaren när som helst.

Automatisk torkdetektering är en annan helt ny funktion. Det gör att BINDER-kammaren automatiskt kan identifiera när torkprocessen är klar och starta ventilationen, vilket ger mer flexibilitet åt användaren.

Hårdvaran kan detektera den punkt vid vilken trycket börjar sjunka ytterligare och stabiliserar sedan trycket efter att lösningsmedlet har tagits bort.

Ventilationen startar sedan automatiskt, vilket innebär att användare inte behöver oroa sig för att provmaterialet sätts under onödig belastning. Den nya vakuumtorkkammaren kan också programmeras för att lagra specifika torkningssekvenser i förväg. Det avsevärt förstorade visningsfönstret och den valfria interiörbelysningen ger en ännu bättre bild av enhetens interiör.

Med BINDER vakuumtorkskåp i VD- och VDL-serien kan du vara säker på att ingenting lämnas till slumpen.

Elastocon är återförsäljare av vakuumtorkskåp från BINDER, liksom deras övriga sortiment inom temperatur-, klimat- och miljösimuleringskammare för laboratorier i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Läs mer om vakuumtorkskåp från BINDER här