Manuell stanspress, EP 08

EP 08 är Elastocons manuella stanspress för tillverkning av provkroppar av gummi och plastmaterial genom stansning.

Stanspressen har ett system för snabbt byte av stansknivar, står stadigt på gummifötter och behöver inte sättas fast i bordet.

Beroende på vilken stanskniv som används fungerar detta instrument för framförallt gummi och plastmaterial, men även för vissa textilier, papper och liknande material.

Den manuella stanspressen är mycket enkel att använda och kräver liten kraft och rörelse med armen.

Stanspressen har en säkerhetsspärr som ska tryckas in före varje stansning, för att öka säkerheten och minimera risken för personskador.

System för snabbt byte av stansknivar

Den manuella stanspressen har ett system för snabbt byte av stansknivar, som utvecklats av Elastocon. Systemet har flera fördelar, bland annat:

  • Enkelt att byta stansknivar
  • Inget behov av höjdjustering för olika stansknivar
  • Sparar tid för användaren
  • Minimerar risken för felaktiga inställningar som kan skada stanskniven
  • Ökar mängden felfria prov

Styrpinne för stansknivar, EP 04 04Styrpinne, EP 04.04

Vid stansning av prover som buktar sig och inte ligger platt kan styrpinnen EP 04.04 användas. Styrpinnen gör det möjligt att ha stanskniven stående på provet, exempelvis vid stansning av slang och kabel, utan att kniven välter provet.

Viktiga specifikationer

  • Står stadigt på gummifötter och behöver inte sättas fast i bordet.
  • Stanskraft upp till 10 kN.
  • System för snabbt byte av stansknivar.
  • Styrpinne (EP 04.04) för stansning av prover som buktar sig och inte ligger platt.

Medföljande tillbehör

EP 08.01 – 2 stycken stansunderlägg

EP 04.04 – styrpinne

Tillval för stanspressen

Olika typer av stansknivar tillverkas i både standardutförande och enligt kundönskemål.

Läs mer om våra stansknivar här

EP 08.01 – stansunderlägg 150 × 200 mm

Mer information

Produktbroschyr: Elastocon Sample Preparation.pdf

Titta på vår video om provberedning med stanspressarna


Tillverkare: Elastocon