Viskositetsprovning av ovulkat gummi

Det mest använda instrumentet för bestämning av viskositeten hos gummipolymerer och blandningar är Mooney-viskometern, som kan beskrivas som en rotationsviskometer, i vilken gummi skjuvas mellan en inre rotor och en yttre form.

I en sprutplastometer eller kapillärreometer trycks gummi genom ett munstycke, kapillär, under ett känt tryck eller med en konstant hastighet och volymen som sprutas ut under en viss tid mäts. Metoden liknar genom detta sträng- och formsprutning i fabriken och anses ofta som ett prov på sprutbarhet.

Elastocon erbjuder instrument för viskositetsprovning av ovulkat gummi, exempelvis Mooney-viskometrar från MonTech samt annan utrustning för processprovning från Brabender.

Mooney-viskometer MV 3000 Basic

Mooney-viskometer MV 3000 Basic från MonTech är ett instrument i basutförande för repetetiv kvalitetskontroll samt enklare tillämpningar inom forskning och utveckling.

Mätextrudrar till Brabenders drivenheter

Brabenders mätextrudrar med enkelskruvar och Extrusiograph är utbytbara mäthuvuden, som kopplas ihop med Brabender Plasti-Corder Lab-Station eller Plastograph EC Plus, för att mäta sträng­sprutbarheten hos polymerer, både för forskning och utveckling och för praktiska tillämpningar.

Mätblandare till Brabenders drivenheter

Brabenders mätblandare är utbytbara mät­huvuden som ansluts till driv­enheterna Plasti-Corder Lab-Station eller Plastograph för bestämning av termo­plaster, härd­plaster, elastomerer, keramiska form­massor, fyllmedel, pigment och många andra material.

Rotationsreometer, Plasti-Corder Lab-Station

Brabender Plasti-Corder Lab-Station och Lab-Station EC används för alla typer av processteknisk provning och simulering eller bearbetningsuppgifter i laboratorier.

Rotationsreometer Plastograph EC

Brabender Plastograph EC/EC Plus är en ekonomisk bordsversion av rotations­reometern Plasti-Corder Lab-Station, som passar applikations­provning och simulering i laboratorier med lägre krav på vridmoment och hastighet.

Smältindexprovare MP1200

Tinius Olsens smältindexinstrument modell MP1200 används för bestämning av termoplasters smältegenskaper enligt ASTM D1238 och ISO 1133.

Mooney-viskometer MV 3000

Mooney-viskometer MV 3000 är det ledande instrumentet för mätning av viskositet, scorching och relaxation hos polymerer och gummi­blandningar.

Mooney volym­stanspress M-VS 3000

Mooney volymstanspress M-VS 3000

Mooney volymstanspress M-VS 3000 möjliggör högre noggrannhet, repeter­barhet och optimerade testresultat i Mooney Scorch- och viskositets­provningen genom att bereda konstanta volymprover.

Läs mer: Mooney volymstanspress M-VS 3000