Instrument för mätning av värmelednings­förmåga

Elastocon erbjuder instrument för mätning av värmelednings­förmåga från C-Therm Technologies och TAURUS Instruments.

C-Therm Technologies har instrument för mätning av värmelednings­förmåga hos exempelvis polymerer, nanomaterial, kyl- och värme­överförings­vätskor, geologi, fas­förändrings­material, isolering och textil. Provning kan göras av ett brett spektrum av fasta ämnen, vätskor, pulver och pastor.

TAURUS Instruments fokuserar främst på utrustning för mätning av värmelednings­förmåga hos bygg- och isolerings­material, i större provstorlekar.

Kit för termisk konduktivitets­mätning, C-Therm TC-kit

TC-kit (Thermal Conductivity Kit) från C-Therm är en ekonomisk "gör-det-själv"-lösning för analys av värmelednings­förmåga, som riktar sig främst mot akademiska forskare.

Termisk konduktivitetsmätare, C-Therm TCi

Den termiska konduktivitetsmätare TCi (Thermal Conductivity Analyzer) från C-Therm är det snabbaste och enklaste sättet att mäta värme­lednings­förmågan hos olika typer av material.

Termisk konduktivitetsmätare, Trident från C-Therm

Trident från C-Therm är senaste generationens instrument för mätning av värmelednings­förmåga, med möjlighet att koppla upp till tre sensorer för olika mätmetoder enligt ASTM D5334, D5930, D7984 och ISO 22007-2.

Termisk konduktivitets­mätare för textil, C-Therm Tx

Med den termiska konduktivitetsmätaren Tx (Touch Experience Platform) kan textiliers känsla av värme och svalka kvantifieras enligt ASTM D7984.

Värmeflödesmätare i TCA-serien

TCA-serien är värmeflödes­mätare från TAURUS Instruments för bestämning av termiska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8301, ASTM C518, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667 och EN 12939.

Plattapparat med skyddszon, TLP-serien

TLP‑serien är platt­apparater med skydds­zon (guarded hot plate) från TAURUS Instruments för bestämning av värme­motstånd hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8302, ASTM C518, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667, EN 12939.

Värmeledningsmätare för rörisolering, TLR 1000

TLR 1000 är värmelednings­mätare för rörisolering (guarded hot pipe) från TAURUS Instruments för bestämning av termiska egenskaper hos rörisolering under stationära förhållanden enligt ISO 8497, ASTM C534 och DIN EN 1946-5.