Värmeledningsmätare för rörisolering, TLR 1000

TLR 1000 är värmelednings­mätare för rörisolering (guarded hot pipe) från TAURUS Instruments för bestämning av termiska egenskaper hos rörisolering under stationära förhållanden enligt ISO 8497, ASTM C534 och DIN EN 1946-5.

Värmelednings­mätare för rörisolering används både av tillverknings­industrin för kvalitets­kontroll och övervakning inom produktionen och av provnings- och forsknings­institut. Tack vare den höga mät­noggrannheten är de idealiska för referens­mätningar och extern kvalitets­kontroll.

Alla TLR-enheter från TAURUS Instruments använder mätrör av olika diametrar med två symmetriskt anordnade aktiva uppvärmnings­rör med skyddszoner i båda ändar enligt ISO 8497. Denna metod är en direkt stationär metod, under vilken en effekt som motsvarar värme­flödet tillförs uppvärmnings­röret.

Värmelednings­förmågan lambda beräknas utifrån kraften som sätts i värme­plattan (ström = spänning × ström), provtjockleken (tjocklek, dimensioner) och temperatur­skillnaden. Resultatet är en material­konstant som är giltig oavsett provets dimensioner. Värmebeständigheten är den ömsesidiga värmelednings­förmågan (1 / λ).

Användningsområdet för värmelednings­mätaren är bestämning av värmelednings­förmåga och värme­motstånd hos rörisolerings­material.

Mätinstrument i TLR-serien är kompakta och robusta apparater av bänkmodell utrustade med en integrerad enkorts­dator (SBC) med högupplöst färg­pekskärm, med Windows 10 samt program­varan Lambda för kontroll, datainsamling och utvärdering av mätningar av värmelednings­förmåga.

Gränssnitt som RS232, USB och Gigabit Ethernet möjliggör anslutning till kringutrustning och snabb och bekväm överföring av all relevant data. Den direkta anslutningen till en skrivare gör det möjligt att skriva ut prov­rapporter utan att använda en extern dator.

Viktiga egenskaper

 • Fullt isolerad och temperaturstyrd provkammare för att undvika yttre påverkan
 • Två apparatversioner för olika temperatur­områden
 • Provstorlekar:

  – längd 1000 mm
  – intern diameter 22–89 mm
  – extern diameter 30–220 mm

 • Temperaturreglering av provkammare med extern cirkulations­kylare för utökat temperatur- och mätområde

 • Integrerad enkortsdator med färgpekskärm, Windows 10 och programvara Lambda ingår

Mer information

Produktöversikt: taurus-instruments-product-overview.pdf

Relaterade artiklar


Tillverkare: TAURUS Instruments