Bestämning av isoleringsförmåga hos byggnadsdelar

Provningskammare med så kallad varmlåda (hotbox) används för att bestämma värmegenomgång eller värmemotstånd under stationära förhållanden hos färdiga byggprodukter och komplexa komponenter, som dörrar, fönster, profiler, kupoler och murverk.

Värmegenomgångskoefficienten (U-värde) mäter hur god isolering en hel byggnadsdel har. Måttenheten är W/m² · K (Watt per kvadratmeter × Kelvin). Ju lägre värde desto bättre isolering.

Värmemotstånd är en egenskap som beskriver ett materialskikts isoleringsförmåga. Värmemotståndet betecknas R och har enheten m² · K/W (kvadratmeter × kelvin per watt).

Beroende på byggnadsdel används en av följande metoder:
– med värmeflödesmätare enligt DIN EN 1934
– med varmlåda (guarded hotbox) enligt ISO 8990, EN 1946-4, ISO 12567, EN 12412-2 och ASTM C1363

Elastocon erbjuder utrustning från TAURUS Instruments för mätning av värmegenomgång och värmemotstånd.

Provningskammare med varmlåda, TDW 4140/4240

TDW 4140/4240 provnings­kammare använder en kontrollerad varmlåda (guarded hotbox) för att bestämma värme­genomgång och värme­motstånd under stationära förhållanden hos färdiga bygg­produkter som dörrar och fönster, enligt ISO 8990, EN 1946-4, ISO 12567, EN 12412-2 och ASTM C1363.

Värmeflödes­mätare i varmlåda, TDW 4040

TDW 4040 provnings­kammare använder en värmeflödes­mätare i en så kallad varmlåda (hotbox) för att bestämma värme­genomgång och värme­motstånd under stationära förhållanden hos murverk, enligt DIN EN 1934.