Värmeflödes­mätare i varmlåda, TDW 4040

TDW 4040 provnings­kammare använder en värmeflödes­mätare i en så kallad varmlåda (hotbox) för att bestämma värme­genomgång och värme­motstånd under stationära förhållanden hos murverk, enligt DIN EN 1934.

Provningskammaren består av en kall och en varm sektion samt en provram som är placerad mellan kammarens två sektioner. Båda sektionerna innehåller värme­växlare för temperatur­reglering och luft­avledare med radiella fläktar för att generera den nödvändiga konvektionen.

Den kompakta provkammaren TDW 4040 är konstruerad för provning av murverk (som murtegel, kalksand­sten, betong, lättbetong) och simulerar i grunden temperaturen och den naturliga konvektionen i och utanför en byggnad. Som tillval kan även fuktighets­nivån i båda sektionerna av kammaren ställas in efter behov. Inställningen av alla parametrar, fullständig dataloggning, detaljerad analys och utskrift av provnings­rapporter utförs via program­varan HotBox 2016 vid mät- och styrenheten. Andra tillgängliga enheter, tillbehör och material möjlig­gör prov­beredning och konditionering för att optimera provnings­proceduren.

Viktiga egenskaper

  • Isolerad provram med rullchassi och öppningar för prov­insättning med gaffel­truck
  • Recirkulationskylare med vattenkylning för temperatur­kontroll av varm och kall sektion
  • 2 isotermiska block med 60 mätpunkter, 1 uppsättning termoelement, flödes­givare, 1 värme­mätare med skydds­plattor
  • Panel med 19" mät- och styrmoduler, dator, skrivare och 23" monitor
  • Gränssnitt: 2 × RS232, 5 × USB, 1 × Gigabit Ethernet
  • Programvara HotBox 2016 med licens för en användare
  • 1 set kalibreringspanel med kalibrerings­intyg från tillverkaren
  • 1 set styrskenor av rostfritt stål för varm och kall sektion

Mer information

Produktöversikt: taurus-instruments-product-overview.pdf

Relaterade artiklar


Tillverkare: TAURUS Instruments