MonTech

Lista med utrustning för material­provning som Elastocon erbjuder från MonTech.
 • Dispersionsprovare DisperTester 3000

  Dispersionsprovare DisperTester 3000

  Dispersionsprovare DisperTester 3000är det mest avancerade och lättanvända instrumentet för att bestämma kimröksdispersion och ger överlägsen överensstämmelse, reproducerbarhet och repeterbarhet.

 • Hårdhets- och densitetsmätare H&D 3000

  Hårdhets- och densitetsmätare H&D 3000

  Hårdhets- och densitetsmätare H&D 3000är ett automatiserat provningsinstrument för kombinerad hårdhets- och densitetsmätning. Hårdhetsmätningen görs enligt Shore A och IRHD N.

 • Laboratoriepress MonTech VP 3000

  Laboratoriepress MonTech VP 3000

  MonTech VP 3000 är en liten, bordsplacerad laboratoriepress för snabb och enkel formgjutning, vulkning och beredning av gummiprover med 40 kN presskraft.

 • Mooney volym­stanspress M-VS 3000

  Volymstanspress M-VS 3000 Mooney

  Mooney volym­stanspress M-VS 3000 möjliggör högre noggrannhet, repeter­barhet och optimerade testresultat i Mooney Scorch- och viskositets­provning genom att bereda konstanta volym­prover.

 • Mooney-viskometer MV 3000

  Mooney-viskometer MV 3000

  Mooney-viskometer MV 3000 är det ledande instrumentet för mätning av viskositet, scorching och relaxation hos polymerer och gummi­blandningar.

 • Mooney-viskometer MV 3000 Basic

  Mooney-viskometer MV 3000 Basic

  Mooney-viskometer MV 3000 Basicfrån MonTech är ett instrument i basutförande för repetetiv kvalitetskontroll samt enklare tillämpningar inom forskning och utveckling.

 • Program för att hantera information i laboratoriet, MonQuality

  Program för att hantera information i laboratoriet, MonQuality

  MonQualityär ett helt integrerat system för informations­hantering i laboratoriet.

 • Program för blandning och receptutveckling, MonRecipe

  Program för blandning och receptutveckling, MonRecipe

  MonRecipeär ett program från MonTech som ger konsekvens och spår­barhet i blandnings- och recept­utvecklings­processer inom gummi­industrin.

 • Program för instrument­kontroll, MonControl

  Program för instrumentkontroll, MonControl

  MonControlär ett lättanvänt och mång­sidigt program inom universell instrument­kontroll.

 • Program för statistisk processtyrning, MonStat

  Program för statistisk processtyrning, MonStat

  MonStat är ett program för statistisk processtyrning och rapportering, utvecklat av MonTech. Statistisk processtyrning hjälper snabbt till att minska variationer och kostnader samt öka produktiviteten.

 • Volymstanspress R-VS 3000

  Volymstanspress R-VS 3000 Mooney

  R-VS 3000 volymstanspress har utformats för snabb, säker och enkel beredning av prover till MonTechs vulkreometer, vilket avsevärt minskar variabilitet i drift och ökar provningsresultatets reproducerbarhet.

 • Vulkreometer D-MDR 3000

  Vulkreometer D-MDR 3000

  Vulkreometer D-MDR 3000är MonTechs främsta instrument för dynamisk provning av de visko­elastiska egenskaperna hos polymerer och elastomera blandningar före, under och efter vulkning.

 • Vulkreometer MDR 3000

  Vulkreometer MDR 3000

  Vulkreometer MDR 3000är ett avancerat instrument för kvalitets­kontroll och statisk provning i utvecklings­syfte, för ett brett spektrum av material (från LSR, alla typer av elastomerer till komposit­material).

 • Vulkreometer MDR 3000 Basic

  Vulkreometer MDR 3000 Basic

  Vulkreometer MDR 3000 Basic är en kompakt basmodell för repetetiv kvalitetskontroll och enklare tillämpningar inom forskning och utveckling.