TAURUS Instruments

Lista med utrustning för material­provning som Elastocon erbjuder från Tinius Olsen.
 • Brandprovning av elektronik, UL94

   Brandprovning av elektronik, UL94

  UL94 är en provningsutrustning för bedömning av brandfara för elektrotekniska produkter enligt UL94 5:e utgåvan, ASTM D635, D3801, D4804, D5048, D4986, DIN EN 60695 del 11-10, DIN EN 60695 del 11-20, DIN EN 60695 del 11-3, DIN EN 60695 del 11-4, IEC 707 (delvis) och ISO 9773.

 • Brand­provning av golv­beläggningar med värme­strålning, TBB

  Brandteknisk provning av golvbeläggningar med värmestrålning, TBB

  TBB är ett brand­provnings­system för bestämning av brandtekniskt beteende hos golv­beläggningar vid påverkan av värme­strålning, enligt ISO 9239-1, för klassificering enligt det europeiska systemet för Euroklasser A2, B, C och D.

 • Brand­provnings­kammare för leksaker, SBK

  Brandprovningskammare för leksaker, SBK

  SBK är en brand­provnings­kammare för leksaker och liknande produkter, enligt DIN EN 71-2.

 • Brand­provnings­system för textil, TBK

  Brand­provnings­system för textil, TBK

  TBK är ett brand­provnings­system för textil, för mätning av bränn­barhet och flam­spridnings­egenskaper hos vertikala provkroppar av tyg enligt ISO 6941.

 • Brandprovare för gipsprodukter, FRG

  Brandprovare för gipsprodukter, FRG

  FRG är ett brandprovningssystem för gipsprodukter, med två brännare enligt DIN EN 520 för bestämning av strukturell sammanhållning av gipsprodukter vid höga temperaturer.

 • Brandprovning av obränn­barhet hos bygg­produkter, TNB

  Brandprovning av obrännbarhet hos byggprodukter, TNB

  TNB är ett brandprovnings­system för brandteknisk provning av obränn­barhet hos bygg­produkter, i en cylindrisk ugn, enligt ISO 1182 för klassificering i klasserna A1 och A2.

 • Brandprovning genom analys av syreindex hos plast, LOI

  Brandprovning genom analys av syreindex hos plast, LOI

  LOI är ett brandprovningssystem för bestämning av brandegenskaper hos plast med hjälp av syreindex vid omgivnings­temperatur enligt ISO 4589-2, DIN 22117 och ASTM D2863.

 • Brandprovning med enskilt brinnande föremål, SBI

  Brandprovning med enskilt brinnande föremål, SBI

  SBI är ett brandprovnings­system för brandteknisk provning av bygg­produkter utom golv­beläggningar utsatta för termisk påverkan av ett enskilt brinnande föremål (SBI)  enligt EN 13823 för klassificering i klasserna A2, B, C och D.

 • Brandprovningskammare för bränsle- och oljeslangar, TFB

  Brandprovningskammare för bränsle- och oljeslangar, TFB

  TFB är ett brandprovningssystem för bränsle- och oljeslangaroch används för bestämning av flamresistensen hos slangar direkt utsatta för en flamkälla enligt DIN 73379.

 • Brandprovningskammare för byggmaterial, KBK

  Brandprovningskammare för byggmaterial, KBK

  KBK brandprovningssystem för byggmaterial används för att bestämma antändligheten hos byggprodukter vid direkt påverkan av en låga – Del 2: Provning med enkel låga DIN EN ISO 11925-2 för klassificering enligt Euroklasserna B, C, D och E.

 • Brandprovningssystem för kablar, KBT

  Brandprovningssystem för kablar, KBT

  KBT är ett brandprovnings­system för kablar som mäter flamspridning, värme­utveckling och rök­utveckling under brand­provning av vertikalt monterade buntade kablar och isolerade ledningar enligt EN 50399.

 • Glödbrandsprovare för byggmaterial, TSP

  Glödbrandsprovare för byggmaterial, TSP

  TSP är ett brandprovningssystem för glödbrandsprovning av byggmaterial.TSP har en brännare för bestämning av byggprodukters benägenhet att underhålla glödbrand, enligt DIN EN 16733.

 • Horisontell brand­provnings­kammare för fordons­interiörer, HBK

  Horisontell brandprovningskammare för fordonsinteriörer, HBK

  HBK är ett brandprovnings­system för bestämning av brinn­hastigheten hos invändiga material i bilar, traktorer samt skogs- och jordbruksmaskiner som antänds av en låga enligt standarderna ISO 3795, DIN 75200, FMVSS 302, GB 8410, IS 15061, CMVSS 302, U.T.A.C. 18-502, FAR 25.853 (horisontell brand­provning av flygplans­interiörer).

 • Plattapparat med skyddszon, TLP‑serien

  Plattapparat med skyddszon, TLP-serien

  TLP‑serien är platt­apparater med skydds­zon (guarded hot plate) från TAURUS Instruments för bestämning av värme­motstånd hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8302, ASTM C518, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667, EN 12939.

 • Provning av rök­utveckling hos pyro­tekniska liv­räddnings­redskap, TPRD

  Provning av rökutveckling hos pyrotekniska livräddningsredskap, TPRD

  TPRD är utrustning för bestämning av rök­utveckling vid provning av pyro­tekniska röksignaler med ljusmätnings­system enligt pyroteknisk riktlinje och ISO 15736 – pyrotekniska liv­räddnings­redskap för fartyg och marin teknik.

 • Provning av rök­utveckling med helium-neonlaser, TRDL

  Provning av rök­utveckling med ljus­mätnings­system, TRDA

  TRDA är ett provnings­instrument för bestämning av rök­utveckling av material med användning av helium-neonlaser.

 • Provning av rök­utveckling med ljus­mätnings­system, TRDA

  Provning av rök­utveckling med ljus­mätnings­system, TRDA

  TRDA är ett provningsinstrument för bestämning av rök­utveckling av material under termisk sönder­delning med användning av metoden med ljus­mätnings­system enligt DIN 50055.

 • Provnings­kammare med varmlåda, TDW 4140/4240

  Provningskammare med varmlåda, TDW 4140/4240

  TDW 4140/4240 provnings­kammare använder en kontrolleradvarmlåda (guarded hotbox) för att bestämma värme­genomgång och värme­motstånd under stationära förhållanden hos färdiga bygg­produkter som dörrar och fönster, enligt ISO 8990, EN 1946-4, ISO 12567, EN 12412-2 och ASTM C1363.

 • Värmeflödes­mätare i varmlåda, TDW 4040

  Värmeflödes­mätare i varmlåda, TDW 4040

  TDW 4040 provnings­kammare använder en värmeflödes­mätare i en så kallad varmlåda (hotbox) för att bestämma värme­genomgång och värme­motstånd under stationära förhållanden hos murverk, enligt DIN EN 1934.

 • Värmeflödesmätare i TCA-serien

  Värmeflödesmätare i TCA-serien

  TCA-serien är värmeflödes­mätare från TAURUS Instruments för bestämning av termiska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8301, ASTM C518, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667 och EN 12939.

 • Värmeledningsmätare för rörisolering, TLR 1000

  Värmeledningsmätare för rörisolering, TLR 1000

  TLR 1000 är värmelednings­mätare för rörisolering (guarded hot pipe) från TAURUS Instruments för bestämning av termiska egenskaper hos rörisolering under stationära förhållanden enligt ISO 8497, ASTM C534 och DIN EN 1946-5.