Säkerhetstorkskåp Binder serie FDL

Binders säkerhetstorkskåp i FDL-serien för begränsade mängder lösningsmedel har en silikon- och dammfri inre kammare och ett symmetriskt luftflöde. Detta ger en perfekt miljö för standard-kompatibel torkning av färg och beläggningsmaterial som innehåller lösningsmedel.