Mätinstrument för röktäthet

Elastocon erbjuder mätinstrument för röktäthet, exempelvis TRDA, från TAURUS Instruments.

Provning av rökutveckling hos pyrotekniska livräddningsredskap, TPRD

TPRD är utrustning för bestämning av rök­utveckling vid provning av pyro­tekniska röksignaler med ljusmätnings­system enligt pyroteknisk riktlinje och ISO 15736 – pyrotekniska liv­räddnings­redskap för fartyg och marin teknik.

Provning av rök­utveckling med ljus­mätnings­system, TRDA

TRDA är ett provnings­instrument för bestämning av rök­utveckling av material med användning av helium-neonlaser.

Provning av rök­utveckling med ljus­mätnings­system, TRDA

TRDA är ett provningsinstrument för bestämning av rök­utveckling av material under termisk sönder­delning med användning av metoden med ljus­mätnings­system enligt DIN 50055.